Algemeen: 

Wij organiseren elke maand een rondleiding voor ouders die interesse hebben in onze school. Per gezin mag 1 ouder zich inschrijven voor de rondleiding. Wij mogen door het aangescherpte Coronabeleid geen grote groepen meer in de school ontvangen. Daarnaast moeten de ouders een mondkapje dragen in de school. Op het moment dat u zit, mag het mondkapje af. 

Ouders kunnen zichzelf voor deze rondleidingen opgeven bij Lee-Ann Jubitana L.Jubitana@askoscholen.nl (Administratie / directie ondersteuning).  

Data informatieochtenden van 09.00-10.00 uur. 

1 december 2021, 21 januari 2022, 18 februari, 25 maart, 20 april, 25 mei.

Kinderen mogen meekomen, geen probleem.