We zijn een Jump-in school, wat inhoudt dat wij deelnemen aan het preventie programma van Amsterdam. Gezonde voeding en meer beweging voor de basisschoolkinderen van Amsterdam staat hierin centraal. Dit hele programma met als doel: betere concentratie en leerprestaties, een gezonde leefstijl, gezonde tanden en een duurzame leefomgeving (minder afval).

Zie ook de linkjes hieronder. Tevens vindt u hier de traktatiewaaier en de gezonde lunch kaart.

Bewegingsonderwijs op De IJsbreker

IMG 20201030 WA0009

De kinderen op DKC de IJsbreker hebben vanaf groep 3 t/m groep 8 les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Onze vakleerkracht is Colleen van Erve. Alle groepen hebben twee keer in de week 45 minuten gym. Elke gymles is anders, we variëren in gymtoestel-lessen en spelsport-lessen. In elke gymles worden er doelen gesteld en bij elke activiteit zijn er andere doelen. Na de les wordt er op de doelen gereflecteerd.

In elke gymles komen ook Daltonaspecten aan bod. Zo moeten de kinderen:

  • regelmatig zelfstandig werken
  • samenwerken
  • verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en de ruimte

Er zijn bijvoorbeeld activiteiten waarbij kinderen leren om een spel of een opdracht zelf te reguleren of dat ze als klas samen moeten werken om bepaalde doelen te behalen. Verantwoordelijkheid nemen leren de kinderen door bijvoorbeeld met de klas de zaal op te ruimen en/of later tot een compromis te komen welk eindspel er gespeeld gaat worden.

Ook buiten de gewone gymlessen is er plaats voor bewegen. Zo is er een groep kinderen die extra aandacht krijgt in de beweegontwikkeling na schooltijd. Maar er zijn ook kinderen die geselecteerd worden om mee te doen aan schooltoernooien om zich verder te ontwikkelen binnen een bepaalde sport. Kinderen kunnen er ook voor kiezen om bepaalde sporten uit te oefenen na schooltijd, dit gebeurt tijdens de naschoolse activiteiten. Per periode kunnen de kinderen kiezen uit een aantal sporten, o.a. om erachter te komen welke sport het beste bij ze past.

Voor alle kinderen zijn er beweegactiviteiten op maat en zal er plezier en succesbeleving ontstaan.