Op DKC de IJsbreker hebben wij de ambitie kwalitatief hoogwaardig onderwijs met overeenkomstige opbrengsten te realiseren. Een goede kwaliteit van het onderwijs betekent voor ons dat we rekening houden met verschillen tussen kinderen. We willen er op DKC De IJsbreker in slagen, uit ieder kind te halen wat erin zit. Dit willen we bereiken door middel van ons Daltononderwijs, ons ondernemend onderwijs en het gebruik van de juiste, kwalitatief goede, onderwijsmethoden, maar ook door ons goede pedagogische- en didactische klimaat, waarvoor wij een adequaat personeelsbeleid hanteren.

Daarbij is het verbinden van alle lagen in de school essentieel. Iedereen is betrokken, iedereen denkt en werkt mee aan het realiseren van een gedeelde missie en visie. Zowel de school, als de leerkrachten en ook de leerlingen willen zien dat hun inspanningen ertoe doen. Eigenaarschap geeft een hoge mate van betrokkenheid bij de te realiseren resultaten.

Wanneer alle roeiers tegelijk, in het juiste tempo, de kant op roeien waar iedereen heen wil, wordt het een plezierig tochtje!

Voor meer informatie zie schoolgids.