Wij vinden het van groot belang dat iedereen zich - kinderen en volwassenen- veilig kan voelen op DKC De IJsbreker. We werken daarom preventief aan een veilig schoolklimaat waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. We hanteren 10 gouden regels voor onze leerlingen:

De tien gouden regels voor leerlingen

 • Iedereen hoort erbij, we accepteren elkaar zoals we zijn.
 • Samen (met leerlingen en volwassenen) zorgen we ervoor dat onze school een veilige plek is voor iedereen.
 • We luisteren wanneer een ander stop zegt.
 • Boos zijn mag, maar we praten een ruzie uit en doen elkaar geen pijn.
 • We laten de leerkracht altijd weten waar we zijn en waar we naar toe gaan.
 • Stelen doen we niet en we zijn zuinig en netjes op spullen van onszelf, een ander en de school.
 • We schelden een ander niet uit, doen niet mee aan pesten, uitlachen, buitensluiten, roddelen of discrimineren.
 • Wij gebruiken geen geweld, doen niet aan bedreigen en vallen anderen niet lastig met 
 • woorden, gebaren, plaatjes, liedjes en spelletjes die met seks te maken hebben.
 • We nemen geen spullen mee de school in waarmee wij anderen kunnen verwonden of bang kunnen maken.
 • Wanneer wij conflicten niet zelf kunnen oplossen vragen wij hulp aan de leerkracht.

Vanuit deze regels maakt iedere groep de eigen klassenregels. Er wordt veel aandacht in elke groep besteed aan de schoolafspraken en regels, het verschil tussen plagen en pesten en het oefenen van vaardigheden in de sociale omgang met elkaar.