Algemeen: 

Wij gaan er vanuit dat wij na de zomervakantie weer gewoon elke maand een rondleiding voor ouders kunnen organiseren. De eerste hebben we nu gepland op 17 september 2021 om 0900 uur. We weten nu nog niet of er een maximum zal komen, qua aantal ouders die tegelijkertijd in het schoolgebouw mogen zijn. Vooralsnog houden we het even op 1 ouder per gezin die zich kan inschrijven voor de rondleiding. 

Ouders kunnen zichzelf voor deze rondleidingen opgeven bij de administratie van onze school (Janneke van Gorp) of bij Shirley Nauta (adjunct-directeur). 

Data informatieochtenden van 09.00-10.00 uur. 

17-sept, 15 oktober, 2 november, 1 december 2021.

21 januari, 18 februari, 25 maart, 20 april, 25 mei 2022.

Kinderen mogen meekomen, geen probleem.