​De MR

De MR (medezeggenschapsraad) behartigt de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders. De leden van de raad denken en beslissen mee over bepaalde onderwerpen met schoolleiding en schoolbestuur, met name op het gebied van beleidszaken. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat de MR zo goed mogelijk geïnformeerd is. Hiervoor voert de MR regelmatig ​overleg met de directie en wordt ze (i.v.t.) betrokken bij o.a. sollicitaties, vaststelling formatie, schoolplan, onderwijsinhoudelijke zaken, huisvesting, schoonmaak en veiligheid. De activiteiten van de MR zijn bij wet geregeld (Wet op de Medezeggenschap Onderwijs).

De MR bestaat uit een evenredig aantal leden van ouders (4) en personeel (4) en vergadert ongeveer één keer in de zes weken, of zo vaak het nodig is. De vergaderingen zijn altijd openbaar, dat wil zeggen dat het ouders vrij staat een vergadering bij te wonen. Elke twee jaar zijn er verkiezingen voor nieuwe MR-leden, waaraan alle ouders kunnen deelnemen. De directeur is geen lid van de MR maar functioneert als toehoorder en adviseur.

Op De IJsbreker bestaat de MR uit:

De oudergeleding MR-leden:

  • Karla de Bruin, moeder van Meike
  • Bram Stoffele, vader van Liam en Ethan
  • Petra Heck, moeder van Sami en Janne
  • Jeroen Berghauser Pont, vader van Jurre en Milou

Bram stelt zich even voor: Mijn naam is Bram Stoffele. Na 6 jaar in de Filippijnen te hebben gewoond ben ik weer terug met mijn familie in Amsterdam Noord. Ik ben 41 jaar en vader van Liam (7a) en Ethan (2a) die sinds een jaar op de IJsbreker zitten en het erg naar hun zin hebben. Ik probeer actief betrokken te zijn bij activiteiten van de IJsbreker en waardeer de manieren waarop de IJsbreker probeert om ouders actief bij het onderwijs en de school betrokken te houden, ook in tijden van pandemie. Ik werk momenteel als strategie consultant voor Aflatoun International, een internationale onderwijsorganisatie. Ik heb een achtergrond in de internationale ontwikkelingssector en heb bij verschillende netwerkorganisaties gewerkt met een focus op kinderonderwijs en duurzaamheid. Ik heb natuur- en sterrenkunde in Utrecht gestuurd, maar dat voelt als heel lang geleden! Ik kom graag in gesprek met andere ouders mochten ze dingen aan willen kaarten voor de MR.

Petra stelt zich even voor: Mijn naam is Petra Heck, moeder van Sami Karskens (groep 7A) en Janne Karskens (groep 5A). We wonen met vader van de kinderen Jorgen inmiddels 8 jaar met veel plezier in Amsterdam-Noord (de Bongerd). Mijn werk bevindt zich tussen huis en school, de NDSM-werf waar ik als curator verantwoordelijk ben voor de kunst- en cultuurprogrammering op het 10 hectare buitenterrein van de voormalige scheepswerf (NDSM-Oost). Van groot belang in een stad en op school vind ik inclusiviteit, (sociale) duurzaamheid, creativiteit en jezelf vrij kunnen uiten. Het allerbelangrijkst vind ik dat kinderen met veel plezier naar school toe gaan en leren leuk vinden.

Jeroen stelt zich even voor: Mijn naam is Jeroen Berghauser Pont en ik ben sinds afgelopen 1 november lid van de MR van de IJsbreker. Samen met Daniëlle heb ik twee kinderen: Jurre van 9 jaar (groep 6a) en Milou van 7 jaar (groep 4c). Zij gaan beide met veel plezier naar de IJsbreker. Ik woon nu ruim 25 jaar in Amsterdam, waarvan de afgelopen 2,5 jaar in Noord. In het dagelijkse leven hou ik mij bezig met het adviseren van fashion labels op het gebied van online verkoop. In mijn vrije tijd sport en lees ik graag. Ik kijk er naar uit om de komende twee jaar lid te zijn van de MR en mijn steentje bij te dragen aan deze fijne school.

De personeelsgeleding MR-leden:

Kirsten van Werven, groep 7a (k.van.werven@askoscholen.nl)​​

Remko Robijn, groep 4c (r.robijn@askoscholen.nl)

Kim IJsebrands, groep 7B (k.ijsebrands@askoscholen.nl)

Melissa Pouw, IB onderbouw (m.pouw@askoscholen.nl)

U kunt altijd de MR benaderen als u bepaalde vragen heeft, dit kunt u persoonlijk doen, maar nog makkelijker is even een mailtje te sturen naar: ijsbreker.mr@askoscholen.nl. Of u kunt één van de emailadressen van bovenstaande teamleden gebruiken.

Klassenouders

Wij hebben in elke groep 2 klassenouders. U kunt zich hiervoor altijd na de zomervakantie opgeven bij de juf/meester van uw kind. De klassenouder is de contactpersoon tussen de ouders en de leerkracht van een bepaalde groep. De leerkracht kan ook allerhande hulp vragen aan de klassenouder. De klassenouder helpt bijvoorbeeld bij het schoolontbijt in de klas, of bij het kerstdiner, of gaat mee naar de bibliotheek met de kleuters, of helpt bij het maken van de Sinterklaashoedjes. Ook regelt de klassenouder bijvoorbeeld dat er voldoende ouders aanwezig zijn bij bepaalde activiteiten.

Commissies

Wij werken op De IJsbreker niet met een ouderraad maar met oudercommissies. U werkt hierin samen met een groepje teamleden die ook in deze commissie zitten. U kunt zich voor deze commissies opgeven bij Shirley Nauta. (s.nauta@askoscholen.nl) We zoeken altijd ouders voor de volgende commissies: Sinterklaas, Kerst, Pasen, Avond 4 daagse, Sportdag, Themafeest en Schoolfotograaf.

Ouders in de klas

Op De IJsbreker vinden wij het belangrijk om ouders zo veel mogelijk bij de school te betrekken. Daarom vragen wij regelmatig of ouders ons kunnen helpen voor eenmalige klussen, zoals hulp bij vieringen, een projecthoek maken of vertellen over hun beroep of hobby, speelgoed schoonmaken, helpen met knutselen, naaien van verkleedkleding, meegaan met uitstapjes, planken ophangen, enzovoort.

Ook wordt er meer structurele hulp gevraagd van ouders. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om tuinouders, luizenouders, verkeersouders en bijvoorbeeld leesouders. Als u het leuk vindt om ons te helpen met onze schooltuintjes dan kunt u dit aangeven bij meester Klaas. Naar luizenouders zijn wij altijd op zoek, elke 1e maandag na een vakantie wordt er op luizen gecontroleerd en de woensdag erop volgt de nacontrole. Als u ons hiermee zou willen helpen laat u dit dan weten aan Janneke van Gorp, onze administratief medewerkster. Leesouders helpen op een vaste dag per week in de klas bij het lezen, als u dit ook zou willen dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter. U kunt zich opgeven bij Shirley Nauta.

Wij willen graag in 2022 kijken hoe we de commissies toch weer nieuw leven kunnen inblazen na alle Covid-19 problematiek.