Krijg​ geld voor schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de schoolkosten. Met de Scholierenvergoeding krijgt u € 375,- per kind op de basisschool. Voor kinderen op de middelbare school krijgt u €499,-. U betaalt met dit geld bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolreisjes, de sportclub, muziekles of schoolspullen.

Hoe werkt de Scholierenvergoeding?

  • U vraagt eerst de Scholierenvergoeding aan bij de gemeente Amsterdam. Dat kan via een aanvraagformulier.
  • U krijgt het geld als u de gemeente laat weten wat u betaald heeft. Dat doet u met een declaratieformulier.

Wat is een laag inkomen en weinig geld?

Uw jaarinkomen was in 2015 lager dan € 23.450,- als u samenwoont met uw partner en uw kind(eren). Of lager dan € 22.656,- als u alleen woont met uw kind(eren). En u had op 31 december minder dan € 11.790,- aan geld.

Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen.

Aanvragen

Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000.​